• Agro Sörmland

    TILLVÄXTMOTORN
    UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRETAGSLEDARE
    Klicka här för mer information

Skogsseminarium

Drygt 80 deltagare lockades till Skogsseminariet den 5 december på Hedenlunda slott utanför Flen. En mix av skogsägare, lant- och skogsbrukare, rådgivare, tjänstemän med flera visade stort intresse för skogsnäringen idag och i framtiden.
 
Caroline Skarfors, regionansvarig för Skog och LantbrukSEB och även representant för Spillkråkan, lotsade oss igenom denna eftermiddag med stor entusiasm och skicklighet. Seminariet startade med en uppskattad buffélunch som gav utrymme för mingel och nätverkande.
 
Förste talare var Magnus Berg från Skogsindustrierna som visade hur viktig skogen är i bioekonomin, och pekade på en stor utvecklingspotential inom näringen. Det handlar både om att utveckla befintliga och nya produkter. Magnus gav oss ett flertal exempel på detta, men menade också att konkurrensen ökar. Det krävs konkurrenskraftiga villkor och en tydlig politisk ambition för att ersätta det fossila med det biobaserade för en fortsatt utveckling av skogsnäringen.
 
Rickard Sandström från Skogsstyrelsen informerade om projektet ”Mera tall” som slagit väl ut i andra län, och som nu kommer att starta i Sörmland och Örebro län. Projektet går ut på att skapa balans mellan skog och vilt. Idag är viltpopulationen alltför stora på många platser. Tallbeståndet blir lidande och när maten ändå inte räcker till för klövviltet slår det hårt på viltstammen med magra djur och sämre kvalitet på köttet. Det har bland annat lett till att det planteras gran, som är mindre attraktivt för viltet, på tallmark. Tallen är dock mer användbar och ekonomiskt lönsam på tallmark. Ett spännande projekt med bred samverkan mellan många aktörer.
 
Nästa punkt på programmet var Adam Aljaraidah från det uppmärksammade start-up företaget Virkesbörsen. Adam pitchade företagsidén med entusiasm och kunde uppvisa stora kunder redan efter ett år sedan start. Virkesbörsen fungerar liknande Blocket och kan bli en rejäl konkurrent till de etablerade skogsbolagen.
 
Johan Freij från Danske Bank bjöd på en tidsresa från år 2018 – 2025 gällande skogsnäringens utveckling. En underhållande presentation som innehöll en hel del gissningar (dock baserat på dagens fakta) där Donald Trump och Theresia May bland andra spelar en roll. Vi bokar in ett seminarium år 2025 och stämmer av.
 
Sist ut var Tobias Barrsäter, Skogspartner, som förklarade företagets erbjudanden kring digitala skogsanalyser. Enligt Tobias finns det en outnyttjad potential i skogsbestånden som kan upptäckas med dessa verktyg, och som ger en ökad ekonomisk lönsamhet.
 
Paneldiskussionen med föreläsarna och tre bankrådgivare tog ordentlig fart. Publiken ställde en hel del frågor kring äganderätt, generationsskiften och den framtida skogsnäringen. Seminariet uppskattades av deltagarna och Agro Sörmland fick flera uppslag på frågeställningar till uppföljning av dagens tema.
 
 cilla2
 
 Cilla Krantz - Agro Sörmland
 
 
stefan

Stefan Silfverblad  - Hållbar Natur
 
 
skogsindustrierna

Magnus Berg -  Näringspolitiska avdelningen Skogsindustrierna
 
 
rickard sandstrom skogsstyrelsen

Rickard Sandström - Skogsstyrelsen
 
 
adam aljaraidah virkesborsen

Adam Aljaraidah - Virkesbörsen
 
 
johan freij danske bank

Johan Freij - Affärsområdeschef Skog & Lantbruk Danske Bank
 
 
tobias barrstrand skogspartner

Tobias Barrstrand - Skogspartner
 
 
diskussion

Adam Aljaraidah - en av alla paneldeltagare
 
 
paneldiskussion

Paneldiskussion med Joakim Larsson - SEB, Jonas Freij - Danske Bank, Magnus Berg - Skogsindustierna
Axel af Petersén - HandelsbankenGerry Wahlqvist - Sörmlands Sparbank
 
 
caroline skarfors moderator

Moderator Caroline Skarfors -  Regionsansvarig Skog & Lantbruk SEB
 
Publicerad 2018-12-07 

Detaljer

Startar 2018-12-05 12:00
Slutar 2018-12-05 16:30
Max deltagare -