Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

20
nov
2018

Lokalekonomidagarna

Kl. 8:30 -13:00

lokalekonomidagarna

Lokal och cirkulär ekonomi – som fisken i vattnet?

Vi undersöker hur omställningen till mer lokal och cirkulär ekonomi kan bidra till att öka Sveriges självförsörjningsgrad. Kom med på en trendspaning kring akvaponik, delningsekonomi, fossilfritt jordbruk, innovativa finansieringslösningar och flerpartssamverkan. Möt deltagare från forskning, myndigheter, politik, civilsamhälle, näringsliv och banker för att lära dig mer om hur vi kan skapa levande lokala ekonomier i hela landet!

Plats: ReTuna, Folkestaleden 7, Eskilstuna

Anmälan senast 7 november

Program

Facebook

21
nov
2018

Jordbrukets klimatanpassning – hur går det till?

Kl. 10:00 -16:00

ksla cea1upanr5tdx4dkoqad

Flera månader med extrem värme och långvarig torka gav oss en föraning om vad framtidens klimat kan innebära och många har funderat kring framtida livsmedelsförsörjning under denna sommar. Enligt FAO:s statistik produceras 96 procent av de kalorier vi äter via fotosyntes på åker och äng. Åkerns primärproduktion kräver lantbrukare och runt lantbrukarna finns många aktörer som har stort inflytande på hur ett produktivt jordbruk ska kunna fortleva och utvecklas i ett förändrat klimat.

Under tre år har jordbrukets klimatanpassning varit temat för en kommitté hos KSLA. Nu är det dags för ett slutseminarium. Förmiddagen tar avstamp i omvärldsfaktorer och uppnådda insikter. På eftermiddagen sätter vi lantbrukaren i centrum. Då blir det samtal mellan aktörer som inverkar på lantbruksföretagares långsiktiga investeringar, som möjliggör fortsatt primärproduktion. Seminariet vill belysa komplexiteten i detta och vad som behöver göras för att skapa förutsättningar för klimatanpassning.

Utöver kortsiktig beredskap för akuta situationer kopplade till ett förändrat klimat, krävs framförallt långsiktiga satsningar, strategier och ny kunskap. Inför avslutningen på kommitténs arbete har därför forskningsplattformen Future Food, SLU, bjudits in för att ta över stafettpinnen. Future Food medverkar vid slutseminariet och redan följande dag, den 22 november, ordnar de en uppföljande mer forskningsinriktad workshop i KSLA:s lokaler, med visst företräde för särskilt inbjudna. Se kommande separat inbjudan. Du kan delta i det ena eller båda evenemangen.

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan senast 14 november

Program

27
nov
2018

Agromek

Kl. 9:00 -17:00

Agromek logo tilpasset af CO3

Agromek är Nordeuropas största jordbruksgård

Agromek är en jordbrukskonstnär som har samlat jordbruksindustrin, dess leverantörer, kunder och partners under de senaste 40 åren. Här möts hela branschen, nätverk skapas, handel avslutas och inspiration och kunskap uppstår. Agromek samlar allt i en stor mässa med sju sektorer. 

Plats: MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, Herning, Danmark 

Facebook

28
nov
2018

Agromek

Kl. 9:00 -20:00

Agromek logo tilpasset af CO3

Agromek är Nordeuropas största jordbruksgård

Agromek är en jordbrukskonstnär som har samlat jordbruksindustrin, dess leverantörer, kunder och partners under de senaste 40 åren. Här möts hela branschen, nätverk skapas, handel avslutas och inspiration och kunskap uppstår. Agromek samlar allt i en stor mässa med sju sektorer. 

Plats: MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, Herning, Danmark 

Facebook

28
nov
2018

Mjölk- och nötköttsproduktion - seminarium om aktuell forskning

Kl. 9:00 -15:30

huvudbild seminarium mjolk och notkott

Seminariet vänder sig till lantbrukare, forskare, studenter vid SLU och andra branschintressenter.

Arrangör: SLU, LRF, Region Uppsala

Pris: Semainariet är kostnadsfritt och inkluderar lunch

Plats: Sal Delaval Auditorium 1 och 2, Lövsta lantbruksforskning, Uppsala

Anmälan: Sista anmälningsdag 21 november 2018 

Program

29
nov
2018

Agromek

Kl. 9:00 -17:00

Agromek logo tilpasset af CO3

Agromek är Nordeuropas största jordbruksgård

Agromek är en jordbrukskonstnär som har samlat jordbruksindustrin, dess leverantörer, kunder och partners under de senaste 40 åren. Här möts hela branschen, nätverk skapas, handel avslutas och inspiration och kunskap uppstår. Agromek samlar allt i en stor mässa med sju sektorer. 

Plats: MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, Herning, Danmark 

Facebook

30
nov
2018

Agromek

Kl. 9:00 -17:00

Agromek logo tilpasset af CO3

Agromek är Nordeuropas största jordbruksgård

Agromek är en jordbrukskonstnär som har samlat jordbruksindustrin, dess leverantörer, kunder och partners under de senaste 40 åren. Här möts hela branschen, nätverk skapas, handel avslutas och inspiration och kunskap uppstår. Agromek samlar allt i en stor mässa med sju sektorer. 

Plats: MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, Herning, Danmark 

Facebook

05
dec
2018

Skogsseminarium

Kl. 12:00 -16:30

header

PROGRAM

12.00 – 12.50 LUNCH på slottet

13.00 VÄLKOMMEN – Agro Sörmland/Agro Öst

Moderator Caroline Skarfors, regionsansvarig Skog & Lantbruk, SEB 

 • Den växande bioekonomin – hur ser den ut?
  Om bioekonomi och branschens möjligheter. Vad krävs av politiker och beslutsfattare?
  Magnus Berg, näringspolitiska avdelningen, Skogsindustrierna 
 • Mera tall i Södermanland och Örebro
  Hur skapar vi balans mellan viltstammar och fodertillgång? Ett samverkansprojekt för markägare och jägare för ökad tallandel med färre betesskador. 
  Rickard Sandström, Skogsstyrelsen
 • Företagspresentation
  Virkesbörsen, en digital marknadsplats för skogen
  Adam Aljaraidah, Virkesbörsen           

14.25 – 14.50 KAFFE Miniutställning

 • Skogen - från basindustri till high tech
  Johan Freij, affärsområdeschef Skog & Lantbruk, Danske Bank
 • Företagspresentation
  Skogsanalysen, strategi kring ekonomi och långsiktig skogsförvaltning
  Tobias Barrstrand, Skogspartner 
 • Paneldiskussion

footer

Plats:Hedenlunda slott, Flen

Hitta hit

Anmälan senaste fredag 30 november. OBS! Begränast antal platser. Investering: 450 kr + moms skogs- och lantbrukare, 600 kr + moms övriga

 

folj oss pa facebook png