• Agro sörmland
  Smart Farming 30 oktober - anmäl NU!
 • Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"

Grönsaksodlingar för att bemöta samhällsutmaningar


Maria Dirke berättar i senaste numret av Stolt mat i Sörmland om att målet bakom projektet Grönsaksodling på friland bland annat handlar om att skapa lösningar för den låga självförsörjandegraden och att hitta samordningsvinster.

”I filosofin ingår att svara upp emot flera angelägna samhällsutmaningar och det har varit ett av flera starka skäl till varför dessa lantbrukare har valt att engagera sig i projektet. Det finns ett enormt driv hos dessa företagare att utvecklas och kunna möta de problem som synliggjorts i samhällsdebatten.”

maria dirke stolt mat i sormland

Reportaget i sin helhet finner du på sidan 32 -33.

 

Publicerat 2019-06-06