• Agro Sörmland
  "Framtidsspaning för lantbrukare"
 • Agro Sörmland
  "Spetskunskap med framtidstro"
 • Agro Sörmland
  "Trendanalys på hög nivå"
 • Agro sörmland
  Smart Farming save-the-date 30 oktober
 • Agro Sörmland
  Tillväxtmotorn -ledarprogram, intresseanmäl NU

Inbjudan till seminarium kring avvattning och bevattning


För mycket vatten? För lite vatten? Välkommen till ett seminarium kring avvattning och bevattning.

 En hel eftermiddag om hushållning av vattnet. Med ett flertal medverkande aktörer och företag. Moderator för dagen är Per Rudengren från Stenhammars godsförvaltning.

banner avvattning bevattning 2019

PROGRAM

11.45 BUFFÈLUNCH 

12.45 VÄLKOMMEN – Agro Sörmland/Agro Öst

Moderator Per Rudengren, Stenhammars godsförvaltning

 • Hur klarar vi markavvattningen framöver?
  De årliga investeringarna i täckdikning skulle behöva bli två till tre gånger större än idag för att klara framtida klimat. Hur ska den finansieras och vilka yttre faktorer påverkar?
  Elisabeth Bölenius, utredare, Miljöanalysenheten, Jordbruksverket
 • Vattenhushållning i odlingslandskapet - en förutsättning för odling
  För att klara klimatutmaningarna med för lite respektive för mycket nederbörd behövs infrastruktur för bevattning och dränering. Vilka faktorer styr och vad kan vi göra för att bemöta ett ökat behov?
  Ingrid Wesström, forskare, SLU
 • Vad gör Länsstyrelsen i frågor kring vatten/vattenbrist? 
  Bevattning, regler, tillstånd
  Karin Södergren, handläggare inom vattenverksamhet, Länsstyrelsen      

14.30 KAFFE

 • Rådgivning, behov, praktiska exempel och erfarenheter
  Tobias Neselius, markavvattningsrådgivare, Hushållningssällskapet
 • Entreprenadföretag
  Lars-Håkan Carlsson, Fibyholms Gård AB
 • Paneldiskussion

   •  Sammanfattning, avslut

loggor finansiarer vattenseminarium agro sormland 2019

Plats:Bruksrestaurangen, Hälleforsnäs

Hitta hit

Anmälan senaste fredag 10 maj. Investering: 350 kr + moms skogs- och lantbrukare, 500 kr + moms övriga

pdfInbjudan