Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

Inbjudan till seminarium kring avvattning och bevattning

För mycket vatten? För lite vatten? Välkommen till seminarium kring avvattning och bevattning.

En hel eftermiddag om hushållning av vattnet. Med ett flertal medverkande aktörer och företag. Moderator för dagen är Per Rudengren från Stenhammars godsförvaltning.

Läs mer

Årsstämma för AgroÖst

AgroÖst Ideell förening höll årsstämma onsdagen den 10 april på Vreta kluster i Östergötland.

I samband med årsstämman lade Cilla Krantz fram en sammanfattning över Agro Sörmlands verksamhet för det gångna året. Hon framförde vilka erfarenheter som gjorts utifrån uppbyggnadsarbetet, hur tankarna har gått under processen och hur aktiviteterna framöver ser ut.

AgroÖst har i samarbete med LRF och Hushållningssällskapet nyligen påbörjat uppbyggnaden av en liknande utvecklingsarena i Örebro; Agro Örebro. Johan Hedström från Lavigruppen, som är anlitad för uppdraget, presenterade hur det inledande arbetet ser ut.

Per Frankelius, ledamot i styrelsen, höll en intressant och energifylld presentation. Bland annat talade han om Vinnväxt projektet Agtech 2030 som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom jordbruksteknologiområdet.

Under stämman avtackades både Magnus Jansson och Kjell Johansson för sitt engagemang och för de insatser de gjort under många år i AgroÖsts styrelse.

per frankelius Vinnväxt projektet Agtech 2030

Per Frankelius

 

magnus jansson agroöst 2019 04 10

Magnus Jansson

 

kjell johansson agroöst 2019 04 10

Kjell Johansson

 

Publicerad 2019-04-11

Utveckling av pågående projekt

En artikel om projektet Samverkan för idéutveckling och innovation inom lantbruksnäringen finns nu publicerad på Automation Region.
Vilka är de olika projektmålen?
Läs även om hur arbetet med markpackningen identifierade behovet hos lantbrukarna till en mer övergripande modell vad gäller utvecklingen av innovationer inom de biobaserade näringarna. 

gruppbild msp 

En samlad projektgrupp utanför Munktell Science Park.
Per Frankelius - Linköpings universitet samt Agtech 2030, Cilla Krantz - Agro Sörmland, Lars Krantz - Automation Region, Anders Thunell - Robotdalen, Johan Relefors - Robotdalen, Karola Reuterström - Stora Lövhulta gård, Joakim Fröberg - Rise Sics samt Mattias Larsson - Abbotnäs säteri. Foto: Munktell Science Park

 

Publicerad 2019-04-01

 

Kickoff för Agtech 2030

Agtech 2030 ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden.

Vinnova har utsett Agtech 2030 till ett Vinnväxt-program med en tidsplan på 10 år och planerad budget i nivån 200 miljoner kronor.

Projektet leds av Linköpings universitet med Per Frankelius i spetsen.
 
Bakom initiativet finns ca 20 olika organisationer, däribland Region Östergötland, AgroÖst, Vreta Kluster och Hushållningssällskapet.
 
agtech 2030  
 
 
Publicerad 2019-03-15

Kick off för hästföretagarprojektet!

I fredags samlades deltagarna för en första workshop på Strömsholm.

Det är ett gäng kreativa och erfarna företagare med mycket driv som ska ta sin affärsidé till nya höjder med målet att nå den internationella marknaden.

Läs mer

Projektansvarig blev årets innovatör

Vi kan glädjande bekräfta att vi har rekryterat Åsa Öberg som projektansvarig till det pågående projektet Affärsutveckling för hästföretagare. Åsa Öberg vann priset som Årets innovatör 2018. Här kan du kika på intervjun efter hon emottagit priset på Eskilstuna Näringslivsgala den 14 februari.

https://www.facebook.com/EskilstunaNaringsliv/videos/581918538902312/

 

 

God fortsättning på det nya året!

2018 var ett minst sagt händelserikt och spännande år inom Agro Sörmland.

Vi har genomfört 10 välbesökta seminarier, startat upp 3 egna projekt, avslutat en förstudie som övergår till 3-årigt projekt med start i januari, genomfört ett stort antal presentationer samt kraftigt utökat vårt nätverk. Vi har fått mycket uppskattning från såväl lant- och skogsbrukare som rådgivare, politiker och offentliga organisationer. Medvind är härligt, men nu gäller det att behålla den, utveckla vidare och se till att verksamheten blir hållbar på sikt. Det är utmaningen för år 2019!

Välkommen att bidra med tips på aktuella och angelägna områden för aktiviteter och projekt, intressanta föreläsare, artiklar med mera. Nu ser vi fram emot det nya året, VÄLKOMMEN!

Team Agro Sörmland genom Cilla

 

Publicerad 2019-01-02

Skogsseminariet engagerade

Drygt 80 deltagare lockades till Skogsseminariet den 5 december på Hedenlunda slott utanför Flen.

En mix av skogsägare, lant- och skogsbrukare, rådgivare, tjänstemän med flera visade stort intresse för skogsnäringen idag och i framtiden.
 

Läs mer

Beviljat Hästprojekt

Projekt Affärsutveckling, innovation och internationalisering i hästrelaterade företag beviljades idag av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ERUF.
 
 
Deltagare i projektet är i första hand de som deltagit i förstudien, men fler företagare som uppfyller kriterierna kan komma att antas.
 
Projektet beräknas starta i mitten/slutet av januari 2019.
 
 
Publicerad 2018-12-07