Agro Sörmland, Foto: Flygfotograf Erik Jacobsson

 Välkommen till Agro Sörmland! Agro Sörmland är en neutral utvecklingsarena och en kreativ mötesplats som främjar utveckling, innovation och tillväxt inom de biobaserade näringarna.

Omvärldsbevakning

Senaste nytt

Kommande evenemang

 

SYFTE
ERBJUDANDE
AKTIVITETER

Senaste nytt från vår Facebooksida

Läs mer på vår Facebooksida

Nästa generations trådlösa sensorsystem kommer att revolutionera lantbruket!
Via den senaste radiotekniken LoRa utvecklar företaget Sensefarm ett sensorsystem som kan styra framtidens lantgårdar. Kom och lyssna på Anders Hedberg på Nordic Agro Summit när han även visar hur man praktiskt kan tillämpa frostövervakning i bärodling och den tidsbesparande automatiseringen.

Anmäl dig till vår resa
simplesignup.se/private_event/124101/e7fb7e8509
... See moreSee less

Läs mer på vår Facebooksida

Vad vill den svenska regeringen med jordbrukspolitiken?
Kom och lyssna på landsbygdsminister Sven-Erik Bucht på Nordic Agro Summit beskriva hur regeringens färdriktning inom jord- och skogsbruket ser ut. Här får du även ta del av hur förändringarna, i samband med att EU håller på att revidera CAP, påverkar Sverige.

Anmäl dig till vår resa
simplesignup.se/private_event/124101/e7fb7e8509
... See moreSee less

folj oss pa facebook png

Agro Sörmland stimulerar och driver projekt som skapar förutsättningar för tillväxt, innovation och entreprenörskap.